Ne Yaptık Samsun

Ne Yaptık Samsun

Samsun Lojistik Master Planı  Samsun Valisi  Sayın Hüseyin Aksoy’un  önderliğinde başlamış, Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Sayın Salih Zeki Mürzioğlu, Orta Karadeniz Kalınma Ajansı ve Ondokuzmayıs Üniversitesinin de katkısıyla hazırlanmış ve 1 Aralık 2010 tarihinde teslim edilmiştir. Üç aylık bir süre içinde hazırlanan lojistik Master planı Türkiye’de hazırlanan 2. Bölgesel  Master Planıdır. BU planda Samsun, Amasya, Çorum, Tokat illerinin kalkınmasına destek olacak şekilde Samsun’un özellikle Karadeniz – Akdeniz koridorunda bir üs olmasını amaçlanmıştır. Bu plan çerçevesinde Samsun’da bir lojistik  köy kurulması, lojistik odakların geliştirilmesi, Samsun’da lojistik  eğitiminin başlatılması, lojistik danışma merkezi oluşturulması ve lojistik  konusunda yılda bir olmak üzere bir fuar ve kongre düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Kentin büyümesi ile birlikte artan şehir içi yük trafiğinin de düzenlenmesi,  depoların şehir dışına çıkartılması, Transit ticaret kanalları açılması, demiryolunun daha aktif kullanımı, intermodal terminal geliştirilmesi ön görülmüştür.

Şehirdeki lojistik  odaklardan Samsun Ceynak limanının, Samsun Yeşilyurt limanının, Samsun Toros Limanının, Samsun OSB’lerinin, Serbest bölgenin ve Gelemen demiryolu terminalinin iş kapasitelerinin artmasına destek olması da amaçlar içindedir.

Hazırlanan lojistik  master planda Samsun içinde 5 bölge lojistik  köy kurulması yönünde incelenmiş ve en uygun alanların aşağıda görülen dört alternatif olacağı karar varılmıştır.  1 Numaralı alan Samsun –Tekkeköy yolu üzerindedir. Aşağı cinik kavşağına 1.8 km mesafededir. 2. Nolu alan Gelemen devlet üretme çiftliği arazisinde inşaatı süren tersanenin arkasındaki alandır. 3 nolu alan Hacıosman ormanı kuzey doğusunda hava alanının batısında kalan alandır. 4 no’lu alan ise Tekkeköy karayolu ile Samsun OSB arasında kalan alandır. Yapılan çalışmada önce 2 no’lu alan seçilmiş bu alan için fizibilite çalışması yapılmıştır. Ardından TOBB’nin BROP projesine başvurulmuş ve lojistik  köyün alt yapısını ve temel yapıları karşılayacak bir miktarda proje katkısı alımına hak kazanılmıştır. Ardından 1 no’lu alanda bu projenin yapılması kararı verilmiş ve şu anda bu alan için fizibilite çalışması, kapasite analizleri ve inşaat projeleri sürdürülmektedir.