Ne yaptık Kocaeli

Ne yaptık Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ile Boğaziçi Proje ile birlikte ”Kocaeli Lojistik  Etüdü ve Stratejik Planlama Çalışması “ adıyla  bir çalışma başlatılmıştır. KOLMAP adı verilen bu çalışma ile 1 bölüm olarak Kocaeli gibi geniş ve lojistik aktivitelerinin yüksek olduğu bölgede yük sayımları yapılmıştır. BU yük sayımlarının geleceğe dönük simülasyonları yapılmış ve ileride karşımıza çıkacak olan trafik sorunları için çözüm önerileri araştırılmıştır.  BU çalışmanın sonunda bölgede lojistiğin gelişmesi için lojistik stratejiler de belirlenmiştir.

1. Lojistik Köyler kurulmalı, transit yüklerin de depolanabileceği büyüklükte yapılar/depolar inşa edilmelidir.
2. Öğrencilerin yarı zamanlı çalışacakları eğitim sistemine geçilmelidir.
3. Lojistik Danışma Merkezi kurulmalı ve sektöre destek vermelidir.
4. Lojistik faaliyetlere uygun araştırma projeleri hazırlanmalıdır.
5. Lojistiğin geliştirilmesi için bölgesel gelişim planı hazırlanmalıdır.
6. Kocaeli’nde üreticilerin ve lojistikçilerin yatırım yapması için, bir tanıtım ajansı oluşturulmalıdır.
7. Depolarda yazılım kullanımı öğretilmeli ve teşvik edilmelidir.
8. Lojistik Köy inşaatından sonra, şehre kamyon ve tır girişi kısıtlanmalıdır.
9. Kocaeli Üniversitesi’nde, Lojistik lisans ve yüksek lisans eğitimleri başlatılmalıdır.
10. Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinde lojistik ara eleman eğitimi planlanmalıdır.
11. Sektördeki küçük ölçekli firmaların birleşmeleri desteklenmelidir.
12. Kentteki kargo firmaları da lojistik köy içinde çalışmalıdır.

Bu stratejiler içinde en önemlisi biri Gebze veya Dilovası civarında diğeri Köseköy civarında iki adet lojistik  köy kurulması kararıdır. Bu köyler bölgelerindeki yükleri toplayıp demiryolu ile bölge dışına transfer edecek üsler haline gelmek ve kara yollarındaki yük hareketini azaltmaya destek olmak durumundadır. Kocaeli lojistik  köy çalışması KOLMAP projesinin devamı olarak yeniden hazırlanacak olup bu konuda karar beklenmektedir.