Ne yaptık Hatay-Osmaniye

Ne yaptık Hatay-Osmaniye

Hatay Valisi Sayın Celalettin Lekesiz  önderliğinde TR63 bölgesi Doğu Skdeniz Kalkınma ajansının fonlaması ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasının desteği ile bir Lojistik  Master plan hazırlanması kararı verilmiştir. Bu master plan çerçevesinde, İskenderun’da bir Lojistik  köy, Antakya ve Osmaniye’de birer lojistik  merkez kurulması kararı verilmiştir.

Hatay Akdeniz’deki yerleşimi, limanları, demiryolu, organize sanayi bölgeleri ile bir lojistik üs olmaya aday olarak görülmektedir. İskenderun ağır sanayisi, Antakya’nın  tarımı, transit ticaretteki önemi , Özelleşen İskenderun Limanının yaratacağı iş potansiyeli Karadeniz –Akdeniz yük koridorunun oluşturulması açısından İskenderun Lojistik  köyü öncelik almıştır. İskenderun için 5 adet lokasyon seçimi yapılmıştır. Yer seçimi kararı henüz kesinleşmemiştir.

All copy

Bir numaralı alan İskenderun limanı arkasında Ordu Bakım alanıdır. İki numaralı alan Kuzeyde yer alan Sınır Taburu arazisidir. 3 numaralı alan İskenderun OSB güneyinde yer alan Sarıseki alanıdır. + nolu alan olarak Dörtyol ilçesinde Tigem arazisi olarak seçilmiştir. 5 No’lu alan ise kuzeye Payas’ta yer alan Taş ocağı alanıdır. Henüz yer seçimi yapılmamıştır başka alternatif alanlar da daha küçük ölçekli olmak üzere araştırılmaktadır.

Antakya için OSB’nin güneyinde yer alan  arazi seçilmiştir. Bu alana bir lojistik merkez inşa edilmesi hedeflenmektedir.

osmaniye.jpg

Antakya_OSB copy

Osmaniye için en uygun alan olarak  Osmaniye OSB’nin doğrusunda olan içinden demiryolu geçen alan seçilmiştir. Osmaniye için de bekleme süreci devam etmektdir.

osmaniye.jpg