Kara Nakliyesi Lojistik Hizmetlerin Vazgeçilmez Parçasıdır

Kara Nakliyesi Lojistik Hizmetlerin Vazgeçilmez Parçasıdır

Elinizde tuttuğunuz dergi ilk gördüğümde sektör dergileri olarak basılan, tanımlanmış bir gruba hizmet veren, masamın üzerine gelen onlarca dergi içinde, en renklisi olarak göründü gözüme. Daha sonra sayfalarını incelediğim zaman bu renkliliğin sadece görünüşte olmadığını belirtilen konuların çeşitliliği ile, konuların seçimi ile, dergi düzeni ile, sayfa planlaması ile, haber özelliği ve haber içeriği ile sadece boş zamanlarda okunması için değil gerekirse bir referans bir kaynak kitabı olarak da kullanılabileceğini gördüm. Derginin bu günkü yapısıyla ürün tanıtımına, teknik bilgi aktarımına, proje bilgilendirmesine, sektör şirketlerinin tanıtımına döndük yapısının devamını diliyorum. İleride bu ürünlerin, şirketlerin ve projelerin temel varlığına, neden var olduklarına, yani bu ürünlerle verilen hizmetlere de dönük bir içeriğin da ele alınmasında yarar görüyorum. Kara nakil vasıtalarının bir bölümü olan ticari araçların kulanım nedeni bir noktadan başka bir noktaya pürün, eşya veya yolcu taşınmasıdır. Taşıma ise aşağıdaki tanımda belirttiğimiz lojistik hizmetlerin en temel operasyonudur. Lojistik geçtiğimiz yüzyılın 2. yarısında ticari anlamda kullanılmaya başlayan askeri bir terimdir. Global anlamda CLM “Counsil of Logistics Management” tarafından tanımlanmıştır. CLM 15.000 den fazla üyesi olan Merkezi Chicago’da bulunan bir organizasyondur. Bir çok ülkede lojistik konusunda çalışan ulusal dernekler bu konseyin üyesidir. Türkiyede Lojistik adını kullanan ve bu konuda çalışmalar yapan Utikad derneği de bu konseyin üyesi olmuştur. CLM in tanımına göre “Lojistik müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddesinin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin, etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir . Bu tanım ilk defa 2000 yılı başında Sabancı Üniversitesi ile Borusan Lojistik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Lojistik 2000 konferansında kullanılmış ve daha sonra bir çok kuruluş tarafından kullanılarak, üzerinde anlaşılmış bir tanım olarak kullanılmaya başlanmış ve yaygınlaşmıştır. Bu nedenle Konvoy dergisinde lojistik ve ticari kara nakliyesi konulu bir sayfaya yazı yazmam konusunda gelen istekle benim bu sektörün önde gelen dergisinde sesimi duyurma isteğim birleşti ve karşınızdayım. Bundan böyle her ay gerek uluslararası gerek ulusal kara nakliyesi, ticari araç nakliyesi konusunda bildiklerimi, lojistik hizmetler yönetimi ile ilgili öğrendiklerimi veya öğrenmek istediklerinizi sizlere aktaracağım. İlginiz devam ettikçe, sizlerle haberleştikçe bu köşedeki yazılarıma devam etmeyi arzu ediyorum. Sektörde olan gelişmeleri, düzenlenen eğitim toplantılarını, konferansları sizlerle paylaşacağım. Lojistik çağımızın en yeni ve en hızlı gelişen sektörlerinden birisidir. Ülkemizde de öncelikle yurtiçi ve yurtdışı kara nakliyesi yapan kuruluşların bir kısmının isimlerinin arka kısmına LOGISTICS, LOGISTIK, LOJİSTİK gibi her dilde anlaşılan bir ek koymaları ile başlamıştır. Lojistik kara nakliyesinin bir parçası değildir. Kara nakliyesi yapmak lojistik hizmet vermek de değildir. Kara nakliyesi lojistik hizmetlerin en önemli parçasıdır vazgeçilmez kısmıdır ama tek başına bir lojistik hizmet değildir. Sadece kara nakliyesidir. Lojistik hizmet yukarıdaki tanımda bahsettiğimiz tedarik zinciri içindeki ürün, hizmet ve bilgi hareketini konu almaktadır ve lojistik sayılması için bu hareketin kesintisiz en az üç tanesinin aynı kuruluş tarafından yapılması veya sorumlusu olarak yönetilmesi gerekmektedir. Lojistik hizmetlerin verilmesi için sorumlu şirketin deposunun, uçağının gemisinin hatta kamyon ve kamyonetinin olması gerekmemektedir. Tüm bu operasyonları dışarıdan temin ederek lojistik hizmet verilmesi mümkündür. Gerekli olan bu operasyonlar için iletişim alt yapısının kurulması, kontrol sistemlerinin çalışması, bilgi toplama ve değerlendirme yapılması, yönlendirilmesi ve planlanmasıdır. Tüm bu işlemler de özellikle bu amaçla kurulmuş proje gruplarına, bilgi işlem alt yapısına, özel bilgi işlem programlarına, kaliteli elemana ve günde 24 saat haftada 7 gün çalışan bir ekibe gereksinme göstermektedir. Lojistik ABD de başlayan oradan Avrupa’ya sıçrayan ve şimdi de ülkemizde gelişmeye başlayan global bir sektördür. Hızla gelişmekte, yeni kavramlar eklenmektedir. Öğrenilmesi ancak gelişmeleri gün ve gün takip etmekle mümkün olan bu nedenle gerek yurt içi gerek yurt dışı yayınları, konferansları, toplantıları izlemenin zorunlu olduğu bir sektördür. Bu nedenle sektörde çalışan tüm arkadaşlarımın, dostlarımın öğrendiklerini bizlerle paylaşmasına, neleri bilip nelerin eksik kaldığını irdelemeye ihtiyacımız vardır. Bildiklerimizi paylaşmak yeni öğrenecek konular ortaya çıkartacaktır. Kişisel kariyerimizin, şirketlerimizin, sektörümüzün, ülkemizin ve dünyamızın gelişmesinin temeli bu basit kurala paylaşmaya dayanmaktadır. Bilgi paylaştıkça çoğalan ikinci şeydir. Bu bir tanışma yazısıdır. Öğrenmek istediklerinizi lütfen bana yazınız. Günlerinizin aydın, yolunuzun açık, yarınınızın güzel olmasını diliyorum.