Lojistiğin 7 Doğrusu

Lojistiğin 7 Doğrusu

Tüm canlıların ortak özelliği yaşamaktır. Yaşamak için temel ihtiyaçlarınız beslenmemiz ve korunmamızdır. Temel ihtiyaçlarımızın tümü de bir tüketimle kar...